Produkty

Zdravotechnika

Zdravotechnika je jedna z najdôležitejších inštalácií vo vašom objekte. Zabezpečuje Vám prísun pitnej vody a samozrejmosťou je odtok kanalizácie. Je veľmi dôležité vybrať správne materiály a technológie pre rozvody ZTI.

• Meranie spotreby vody
• Vodovodná prípojka
• Studňa
• Domová vodáreň
• Vnútorný vodovod
• Ohrev vody
• Vnútorná kanalizácia
• Žumpa
• Domová čistiareň odpadových vôd
• Odvádzanie odpadových vôd