PRODUKTY

Výstavba inžinierskych sietí

 • Vodovody                          - verejný vodovod
                                             - domová prípojka

 • Kanalizácie                       - splašková kanalizácia
                                             - dažďová kanalizácia

 • Plynovody                         - verejný plynovod (nové siete)
                                             - domové prípojky (nové siete)

 • Oprava a rekonštrukcia   - potrubia
                                             - armatúr