Produkty

Vykurovanie

Dnešná doba ponúka najrôznejšie moderné technológie vykurovania. Voľba zdroja tepla by mala zohľadňovať to, čo je v danej lokalite k dispozícii, ale aj preferencie a možnosti obyvateľov domu.

Aké existujú zdroje energie na vykurovanie?

  • Elektrina
  • Tepelné čerpadlo
  • Zemný plyn
  • Kvapalné palivá
  • Uhlie
  • Diaľkovo dodávané teplo
  • Biomasa
  • Solárna energia