Výmena armatúr a potrubia

Rekonštrukcia Radlinského most,Trnava

  • Vodovod DN200

Výmena výtlačného potrubia Vrbové

  • Vodovod DN300

Výmena výtlačného potrubia Krakovany

  • Vodovod DN600

Prečerpávacia stanica,Zavar

  • Kanalizácia

Okružná križovatka Bratislavská ulica,Trnava

  • prepoj vodovodu

Výmena sekčných uzáverov,Trnava

  • DN80-DN600

Výmena sekčných uzáverov Družstvo Zavar

  • DN250